วันนี้ 37 IP
เดือนนี้ 3906 IP
เดือนที่แล้ว 4387 IP
ปีนี้ 81062 IP
รวมทั้งหมด 388134 IP
เริ่มนับตั้งแต่ 2010-10-30 
 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข่าว
 
มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จัดอบรมในโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

โดยมีผศ.บุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนประโคนชัย ที่ได้เข้ามาอบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยการจัดให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2556 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระหว่างวันที่ 29-30มิถุนายน 2556 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและคณิตศาสตร์ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

 
คณะวิทยาศาสตร์ : 2013-06-28